• برای قسمت استراکچر فلزی ساختمان حداقل دو بازدید و برای هر سقف یک بازدید لازم است.
  • اولین بازدید سوله یا استراکچر فولادی بهتر است با هماهنگی سازنده یا پیمانکار موقعی انجام گیرد که جوشکارها خالکاری تیر و ستونها را انجام داده باشند.
  • معمولا در ساخت سوله و استراکچر صنعتی اول برش تیرآهن ها و ورقها و اتصال اجزای مختلف تیرها و ستون ها با خالجوش به همدیگر است.
  • پس از ساخت مقاطع کلیه تیرها و ستونها که با اتصال موقت خالجوش انجام میگردند.
  • مرحله بعدی که جوشکاری باشد شروع میشود.
  • مهندس ناظر سازه با هماهنگی پیمانکار سازه فولادی باید دقیقا در زمانیکه تیر و ستونها ساخته شده اند و هنوز جوشکاری شروع نشده است بازدید خود را انجام دهد.
  • دراین مرحله کلیه تیر و ستونها که شماره گذاری شده اند توسط ناظر کنترل می شوند و با نقشه مطابقت داده می شوند.
  • در این بازدید مهندس ناظر دستور کاری به مالک و پیمانکار سازه فولادی ابلاغ میکند.
  • در متن دستور کار بکارگیری از لوازم ایمنی اعم از کفش ایمنی، کلاه ایمنی، لباس کار مناسب، ماسک استاندارد جوشکاری، کمربند ایمنی و طناب تعادل برای کار در ارتفاع عینک ایمنی برای برشکاری و فرزکاری قاب محافظ برای دستگاه فرز و هرآنچه از لوازم ایمنی که به ذهن مهندس ناظر می رسد، اجبار میشود و مسئول تهیه آن در دستور کار مشخص میگردد.

مدارک اجرا

کارفرما موظف است که مدارک ذیل را طی مرحله اجرای ساخت سوله و استراکچر فلزی و فولادی به ناظر ارائه نماید:
۱.کپی از قرارداد با پیمانکار.
۲.کپی پروانه اشتغال شرکت آزمایشگاهی مسئول تستهای جوش.
۳.کپی فاکتور خرید آهن و ورق های فولادی که باید از کارخانه شناخته شده و دارای استاندارد باشد.
۴.کپی از قرارداد باشرکت آزمایشگاهی.
۵.نتیجه بازرسی ها و تست های جوش انجام شده توسط آن شرکت آزمایشگاهی.

جهت تستهای مختلف جوش توسط شرکت آزمایشگاهی که دارای پروانه اشتغال از نظام مهندسی است اقدام نمایید.

گروه صنعتی، صنعت سوله اصفهان