پروژه محمود آباد اصفهان

کاربری کارخانه فرآوری سنگ
متراژ ۸۰۰۰ مترمربع
سال تولید 1400