پروژه فولاد مبارکه

کاربری سالن تختال ارتفاع ۲۲ متر
متراژ ۴۰۰۰ مترمربع
سال تولید 1399