پروژه شهرک صنعتی محمد آباد جرقویه

کاربری تولید روغن
سال تولید 1400
متراژ 1000 متر مربع

لیست پروژه های متنوع ما