پروژه شهرک صنعتی ده سرخ

کاربری تولید مواد سلولزی
متراژ ۱۵۰۰ متر مربع
سال تولید ۱۳۹۹