طراحی و ساخت راهبر ۱۵ تن جرثقیل سقفی

کاربری سالن ساخت و ساز
متراژ -
سال تولید 1401